Wideolekarz bez kolejki

12 wrzesień, 2016

Ruszyło Medivio, pierwsza certyfikowana platforma medyczna umożliwiająca m.in. odbycie wideowizyty u lekarza. Obsługę streamingu wideo (w tym również API pozwalające na obsługę kontaktu i zarządzanie nim w aplikacjach Medivio) zapewnił Altar, dostawca systemów contact center.

Możliwość szybkiego i wygodnego kontaktu z lekarzem zyskuje na znaczeniu. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi i nowoczesnych kanałów komunikacji, odbycie zdalnej audio/wideowizyty z diagnozującym lekarzem jest dziś nie tylko technicznie możliwe, ale coraz częściej wykorzystywane. Eksperci podkreślają, że możliwość realizacji zdalnych wizyt przyczyni się do zmniejszenia liczby tradycyjnych, redukcji ilości hospitalizacji, efektywne zarządzanie czasem lekarzy i pacjentów, a także racjonalizacji wydatków na opiekę zdrowotną.
Medivio umożliwia zdalną wideokomunikację lekarza z jego pacjentem (z dowolnego miejsca na świecie) oraz postawienie diagnozy w taki sam sposób, jak w trakcie osobistej wizyty w tradycyjnym gabinecie lekarskim. Pacjenci i lekarze korzystający z tej platformy otrzymują szybki, bezpieczny dostęp do dokumentacji medycznej oraz wyników badań diagnostycznych. Co więcej, teleprzychodnia będzie pomagać pacjentom kontrolować regularne przyjmowanie leków, prowadzić dzienniczki badań pomiarowych oraz integrować się z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, np. ciśnieniomierzami czy rejestratorami EKG. Oprócz funkcji monitorowania stanu zdrowia, pacjenci mają możliwość przeprowadzania zdalnej konsultacji ze swoim lekarzem (u którego odbyli min. jedną wizytę osobistą). Znajdą tu także profesjonalne materiały edukacyjne przygotowane przez lekarzy specjalistów.
Z usług Medivio można korzystać za pomocą smartfonu, tabletu lub komputera, dzięki czemu pacjenci mają szansę w prosty sposób, w dowolnym miejscu i czasie, na aktywne zarządzanie swoim zdrowiem. Lekarzowi platforma Medivio oferuje przede wszystkim szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjentów, możliwość współdzielenia kartotek pacjentów z innymi lekarzami zaangażowanymi w proces terapeutyczny, bieżący dostęp do wyników badań diagnostycznych, funkcję e-kalendarza, w którym ustalany jest harmonogram wizyt stacjonarnych i zdalnych pacjenta (w systemie Medivio są one widoczne również dla pacjentów planujących swoje wizyty lekarskie), a także możliwość zarządzania swoimi gabinetami oraz utrzymywania stałego kontaktu z pacjentami.
Według badania przeprowadzonego przez instytut Gfk Polonia („Kontakt z telemedycyną”, 2015 r.), 44% badanych lekarzy zadeklarowało zdalny kontakt ze swoimi pacjentami – najczęściej poprzez rozmowy telefoniczne, które nie dają możliwości zapisu przebiegu takiej konsultacji. Medivio – nie dość, że pozwala na zapis telekonsultacji i ponowne jej odtworzenie – posiada również szereg innych funkcjonalności, np. spersonalizowany szablon wywiadu z pacjentem czy szybkie wystawienie e-recepty w oparciu o aktualną bazę leków i interakcji lekowych.
Platforma powstała we współpracy firmy Silvermedia oraz Grupy Adamed. Posiada status certyfikowanego wyrobu medycznego klasy 2A, spełniającego rygorystyczne standardy jakościowe, określone w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876, tekst jedn.). Najwyższą klasę platformy gwarantuje także certyfikacja ISO 13485 oraz przeprowadzone badania kliniczne.

śledź nas

pobierz nasze aplikacje

czytaj o nas na portalach branżowych

oglądaj nas

Altar Sp. z o.o. jest dostawcą autorskich systemów informatycznych oraz nowoczesnych rozwiązań dla firm, dostosowanych do ich zróżnicowanych potrzeb, specyfiki branży, w której działają, a także wielkości.

Specjalizujemy się w projektach informatycznych i teleinformatycznych związanych z profesjonalną obsługą klienta masowego. Naszą ofertę tworzą:

  • Systemy Call/ Contact Center
  • Systemy do obsługi rozliczeń klientów masowych
  • Systemy do zarządzania procesami biznesowymi

Swoją ofertę kierujemy głównie do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców różnego rodzaju usług masowych, firm działających w sektorach: bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym, a także do podmiotów zajmujących się outsourcingiem usług call center.


ul Różana 5, 25-729 Kielce
tel: +48 41 368-35-65, fax: +48 41 366-30-18
info@altar.com.pl