Realizujemy projekt innowacyjnej platformy

7 czerwiec, 2017

Rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego. Jego celem celem jest wprowadzenie na rynek platformy Altar Cloud Omnichannel, będącej nowoczesnym chmurowym rozwiązaniem umożliwiającym kompleksową obsługę klientów z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji (m.in. czat, wideoczat), obsługę kontaktów, wymianę dokumentów, zdalną, wspólną pracę na stronie internetowej.
Innowacyjny projekt inwestycyjny „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych bazujących na wynikach własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących budowy platformy Altar Cloud Omnichannel” stanowi odpowiedź na potrzeby klientów, zmieniającego się otoczenia gospodarczego i wynika również z konieczności konkurowania na rynku unikalnymi cechami produktu. Poszerzenie oferty Altar o unikatowe rozwiązania ICT pozwoli rozwijać eksport i pozyskiwać nowe rynki klientów.
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup środowiska serwerowego, na którym uruchomiona zostanie platforma Altar Cloud Omnichannel. Całkowita wartość projektu brutto to 876 122,37 zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 569 835,69 zł. Termin zakończenia projektu przewidziano koniec czerwca 2018 r.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

call center

call center

śledź nas

pobierz nasze aplikacje

czytaj o nas na portalach branżowych

oglądaj nas

Altar Sp. z o.o. jest dostawcą autorskich systemów informatycznych oraz nowoczesnych rozwiązań dla firm, dostosowanych do ich zróżnicowanych potrzeb, specyfiki branży, w której działają, a także wielkości.

Specjalizujemy się w projektach informatycznych i teleinformatycznych związanych z profesjonalną obsługą klienta masowego. Naszą ofertę tworzą:

  • Systemy Call/ Contact Center
  • Systemy do obsługi rozliczeń klientów masowych
  • Systemy do zarządzania procesami biznesowymi

Swoją ofertę kierujemy głównie do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców różnego rodzaju usług masowych, firm działających w sektorach: bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym, a także do podmiotów zajmujących się outsourcingiem usług call center.


ul Różana 5, 25-729 Kielce
tel: +48 41 368-35-65, fax: +48 41 366-30-18
info@altar.com.pl