System billingowy Sara®

Rynek operatorów telekomunikacyjnych, multimedialnych i dostawców różnego rodzaju usług masowych jest coraz bardziej konkurencyjny. Trwa walka na oferty, promocje i wysoką jakość obsługi. Wymusza to stosowanie elastycznych oraz efektywnych narzędzi informatycznych w obszarach rozliczeń i obsługi klienta.

Zyskaj przewagę konkurencyjną, dzięki elastyczności, stabilności oraz otwartości systemu billingowego Sara®.

System billingowy Sara® to narzędzie informatyczne pozwalające na automatyzację procesów związanych z rozliczeniami klientów masowych o różnym charakterze (np. stałych, jednorazowych, ruchomych oraz dostęp do treści), w tym:

 • akwizycję z urządzeń telekomunikacyjnych danych o zrealizowanych usługach
 • naliczanie obciążeń
 • generowanie dokumentów klientów
 • monitorowanie płatności
 • windykację płatności.

Wszystkie etapy są wspierane przez dodatkowe mechanizmy zaimplementowane w systemie, w szczególności:

 • możliwość oparcia ich o strukturę organizacyjną danego operatora/dostawcy
 • prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości w oparciu o tę strukturę
 • modelowanie usług oraz programów rabatowo-promocyjnych
 • definiowanie cyklów rozliczeniowych.

Nasz system billingowy Sara® rozlicza klientów:

Materiały do pobrania

ALTAR Sara ULOTKA 2016

Jedno rozwiązanie – tak wiele korzyści!

 • Obniżenie kosztów obsługi przez automatyzację procesów rozliczania usług świadczonych klientom.
 • Automatyzacja takich działań, jak: akwizycja i kolekcja danych, taryfikacja, windykacja należności.
 • Elastyczne definiowanie umów z klientem (warunki, zakres i rodzaj usług) i planów taryfowych, pakietów usług, programów promocyjnych, schematów rabatowych itp., umożliwiających szybkie wprowadzanie usługi  na rynek (time to market).
 • Rozliczanie usług konwergentnych, świadczonych w oparciu o różne technologie.
 • Jedna skonsolidowana faktura dla klienta za wszystkie rodzaje świadczonych usług lub  rozdzielenie usług na osobne faktury.
 • Swobodne definiowanie wzorców dokumentów finansowych, raportów, zestawień dot. dowolnych danych rejestrowanych w systemie.
 • Udostępnienie aplikacji umożliwiających elastyczne definiowanie zestawień i raportów dotyczących dowolnych danych rejestrowanych w systemie.
 • Szybka akwizycja wpłat i dostęp do aktualnych informacji o saldach, dzięki zastosowaniu interfejsów do elektronicznych systemów bankowych.
 • Sprawniejsze zarządzanie procesami biznesowym, w szczególności: windykacją, sprzedażą, reklamacjami, obsługi klienta, dzięki zastosowaniu mechanizmów workflow.
 • Gromadzenie i przetwarzanie masowych ilości danych z dowolnych źródeł, z kontrolą ich poprawności.

Poznaj obszary logiczne systemu bilingowego Sara®:

 • Obsługa techniczna  – obszar odpowiedzialny za uzupełnienie od strony technicznej wszystkich ewidencji formalnych związanych z: umowami, sprawami, reklamacjami, naprawami i różnymi pojedynczymi zdarzeniami, które podlegają rozliczaniu i fakturowaniu.
 • Obsługa Klienta  – obszar skupiający główne formalne repozytoria danych (dane klienta, umowa, konfiguracja produktów), które są istotne zarówno przy obsłudze, jak i rozliczeniu usług. Zawiera kluczowe dane dla wszystkich systemów związanych z kontaktem z klientem.
 • Rozliczenie sprzedaży – obszar odpowiedzialny za wytwarzanie i zarządzanie dokumentami adresowanymi do klienta, np. fakturami, korektami, notami  odsetkowymi, ratami.
 • Współpraca z Księgowością  – obszar wpierający różne funkcjonalności związane   z interfejsami do systemów ERP oraz raportami finansowymi generowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. System Sara® stanowi bezpośrednie uzupełnienie systemu finansowo-księgowego o analitykę związaną z poszczególnymi klientami i ich dokumentami oraz rozliczeniami.
 • Monitorowanie i windykacja – obszar udostępniający algorytmy określania dłużników, ich grupowania i prowadzenia odpowiednich akcji windykacyjnych na podstawie wystawionych dokumentów, przyjętych wpłat. Uwzględnia formalne zapisy umów i klasyfikację klientów.

Istotne cechy systemu billingowego Sara®:

 • otwartość na integrację z innymi systemami
 • modułowa budowa – wspiera możliwość integracji z istniejącymi systemami zarówno w tradycyjnej postaci (interfejsy end-to-end), jak również w oparciu o architekturę SOA, z wykorzystaniem szyn wymiany danych. Dodatkowo w ramach systemu udostępnione są  interfejsy oparte o usługi WebServices, które umożliwiają bezpośrednią integrację z systemami zewnętrznymi (np. zarządzania usługami (service provisioning), systemy Call/Contact Center), systemy CRM, workflow) itp.)

Sara® może być rozszerzany o inne rozwiązania informatyczne dostępne w naszej ofercie:<

 • Altar Contact Center
 • Altar Smart IVR (np. do zczytywnia  i wysyłania stanów liczników)
 • Altar HelpDesk
 • Piramid WorkFlow (zarządzanie przepływem informacji oraz obsługi klientów)
 • Altar Windykacja
 • System zarządzania serwisantami i obsługą techniczną
 • System do obsługi współpracy z partnerami handlowymi i zarządzania rozproszoną siecią siecią handlową
 • System rozliczeń międzyoperatorskich

System billingowy Sara®  jest szczególnie polecany:

 • Dostawcom różnego rodzaju usług masowych (gaz, energia, woda, telefon,  Internet, telewizja cyfrowa)
 • Dostawcom usług oraz treści (rozliczenia w modelu Revenue Sharing)
 • Operatorom telewizji kablowej
 • Operatorom telekomunikacyjnym
 • Operatorom sieci internetowych i innych

śledź nas

pobierz nasze aplikacje

czytaj o nas na portalach branżowych

oglądaj nas

Altar Sp. z o.o. jest dostawcą autorskich systemów informatycznych oraz nowoczesnych rozwiązań dla firm, dostosowanych do ich zróżnicowanych potrzeb, specyfiki branży, w której działają, a także wielkości.

Specjalizujemy się w projektach informatycznych i teleinformatycznych związanych z profesjonalną obsługą klienta masowego. Naszą ofertę tworzą:

 • Systemy Call/ Contact Center
 • Systemy do obsługi rozliczeń klientów masowych
 • Systemy do zarządzania procesami biznesowymi

Swoją ofertę kierujemy głównie do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców różnego rodzaju usług masowych, firm działających w sektorach: bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym, a także do podmiotów zajmujących się outsourcingiem usług call center.


ul Różana 5, 25-729 Kielce
tel: +48 41 368-35-65, fax: +48 41 366-30-18
info@altar.com.pl