Altar Windykacja

Monitorowanie i windykacja należności jest jednym z kluczowych procesów związanych z rozliczaniem klientów. Jego prawidłowa implementacja oraz wsparcie przez właściwy system zarządzania windykacją, pozytywnie oddziałuje na przepływy finansowe firmy.

Rozwiązaniem wspierającym ten trudny proces jest system Altar Windykacja, który pozwala na obsługę całego procesu monitorowania oraz windykacji, począwszy od definicji parametrów związanych z płatnościami, poprzez definiowanie kryteriów naboru klientów do procesu windykacji, aż po kompleksową obsługę procesu roszczeniowego.

Adresaci:

 •  wszystkie firmy świadczące usługi o charakterze masowym

Funkcjonalności:

 • prezentacja listy wystawionych dokumentów wraz z przyporządkowanymi płatnościami
 • aktualna prezentacja salda klienta oraz zadłużenia lub nadpłaty
 • pełne raportowanie finansowe umożliwiające prowadzenie bieżącego monitorowania płatności
 • automatyczna detekcja zadłużenia klientów oraz prowadzona wobec nich windykacja należności
 • możliwość zdefiniowania dowolnych parametrów np. parametru minimalnego progu kwoty zadłużenia, ilości dni po terminie płatności, zakresu terytorialnego dłużników, ilości dokumentów itp.
 • dostęp do raportów skuteczności określających jak skuteczna jest windykacja roszczeń oraz zestawień aktualnych etapów prowadzonych działań
 • pełny dostęp do listy prowadzonych działań i czynności windykacyjnych.

System wspiera takie działania windykacyjne, jak:

 • informowanie klienta o zadłużeniu – wydruk ponagleń, wezwań do zapłaty, monitowanie SMS (po integracji z dowolną bramką), wiadomościami e-mail (po integracji z serwerem poczty elektornicznej), a także poprzez współpracę z dowolnym systemem Contact Center
 • monitorowanie spływających płatności (w przypadku integracji z systemem obsługi płatności lub po implementacji interfejsu do właściwego banku) oraz automatyczne modyfikowanie lub zamykanie windykacji po spłaceniu zadłużenia
 • rozwiązywanie umowy z dłużnikami
 • blokowanie świadczenia usług (po integracji z systemami zarządzania usługami)
 • negocjacje z klientem (możliwość rozkładania płatności na raty;, windykacja może być również zamknięta w wyniku prowadzonych z klientem negocjacji).

Materiały do pobrania

ALTAR Windykacja ULOTKA 2016

śledź nas

pobierz nasze aplikacje

czytaj o nas na portalach branżowych

oglądaj nas

Altar Sp. z o.o. jest dostawcą autorskich systemów informatycznych oraz nowoczesnych rozwiązań dla firm, dostosowanych do ich zróżnicowanych potrzeb, specyfiki branży, w której działają, a także wielkości.

Specjalizujemy się w projektach informatycznych i teleinformatycznych związanych z profesjonalną obsługą klienta masowego. Naszą ofertę tworzą:

 • Systemy Call/ Contact Center
 • Systemy do obsługi rozliczeń klientów masowych
 • Systemy do zarządzania procesami biznesowymi

Swoją ofertę kierujemy głównie do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców różnego rodzaju usług masowych, firm działających w sektorach: bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym, a także do podmiotów zajmujących się outsourcingiem usług call center.


ul Różana 5, 25-729 Kielce
tel: +48 41 368-35-65, fax: +48 41 366-30-18
info@altar.com.pl